Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

 1. pl

Wskazówki dla reklamodawców

 

 • Ogłoszenia i artykuły promocyjne w kwartalniku “Badania Nieniszczące i Diagnostyka” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą reklamy. Zamieszczamy kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o korporacyjnych imprezach naukowo-technicznych. Zgłoszenie reklamy. Poniżej prezentujemy cennik ogłoszeń.

 •  

Cennik ogłoszeń dla wersji elektronicznej czasopisma

(ceny dla indywidualnej wersji reklamy można uzyskać emailem: wydawnictwo@ptbnidt.pl)

 •  

 • Ogłoszenia i artykuły promocyjne barwne wewnątrz numeru

 • Strona A4                           400 zł    ( w cenie reklama na głównej stronie czasopisma)

 • 1/2 strony A4                   250 zł

 •  

 • Ogłoszenia barwne na okładkach

 • I   strona okładki          1700 zł   ( w cenie reklama na głównej stronie czasopisma)

 • II  strona okładki            700 zł   ( w cenie reklama na głównej stronie czasopisma)

 

Cennik ogłoszeń dla wersji papierowej czasopisma

(aktualnie niedostępne, czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej)

 

 • Ogłoszenia i artykuły promocyjne czarno-białe wewnątrz numer

 • Strona A4                             900 zł

 • 1/2 strony A4                    650 zł

 • Ogłoszenia i artykuły promocyjne barwne wewnątrz numeru

 • Strona A4                          1650 zł

 • 1/2 strony A4                    950 zł

 • Ogłoszenia barwne na okładkach

 • I i IV strona okładki     2300 zł

 • II i III strona okładki   1900 zł

 •  

Informacje techniczne

 

 • Format po obcięciu: 210 x 297 mm , spady 3 mm

 • Raster: 150 linii/cm2 – kolor; 120÷150 linii/cm2

 • Rozdzielczość: 2540 dpi – kolor; 1200÷2540 dpi – cz.-b.

 • Istnieje możliwość negocjowania cen z Redakcją, szczególnie w przypadku ogłoszeń wielokrotnych

  DO PODANYCH CEN DOLICZA SIĘ 23% PODATKU VAT

  Płatników podatku VAT prosimy o podawanie w zleceniach nr NIP oraz przekazywanie upoważnień do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Nondestructive Testing and Diagnostics

Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

Wydawca „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” Agenda Wydawnicza SIMP

www.bnid.pl      wydawnictwo@ptbnidt.pl       ISSN: 2451-4462      ISSN(online): 2543-7755