Wydawca „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” Agenda Wydawnicza SIMP

www.bnid.pl      wydawnictwo@ptbnidt.pl       ISSN: 2451-4462      ISSN(online): 2543-7755

Czasopismo naukowo – techniczne „Badania Nieniszczące i Diagnostyka

wydawane przez:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

oraz

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

 

Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

 

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  są publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

 • metodologii badań,

 • certyfikacji w badaniach,

 • charakterystyki urządzeń, sprzętu,

 • materiałów i systemów w badaniach nieniszczących i w diagnostyce,

 • szkoleń, przepisów i normalizacji,

 • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,

 • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

 

Artykuły recenzowane zamieszczane w czasopiśmie mają nadawane indywidualne identyfikatory DOI.

Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

Nondestructive Testing and Diagnostics

Czasopismo naukowo – techniczne „Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

 

wydawane przez:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

 

oraz

 

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

 

Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

 

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  są publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

 • metodologii badań,

 • certyfikacji w badaniach,

 • charakterystyki urządzeń, sprzętu,

 • materiałów i systemów w badaniach nieniszczących i w diagnostyce,

 • szkoleń, przepisów i normalizacji,

 • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,

 • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

 

Artykuły recenzowane zamieszczane w czasopiśmie mają nadawane indywidualne identyfikatory DOI.

 

Redakcja “Badania Nieniszczące i Diagnostyka”

ul. Sabały 11a,

71-341 Szczecin

Badania Nieniszczące

i Diagnostyka