Czasopismo naukowo – techniczne „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  są publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

  • metodologii badań,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Treści artykułów czasopisma są indeksowane przez BazTech – internetową, bezpłatną, bibliograficzną bazę danych zawierającą cytaty z polskich czasopism technicznych w dziedzinie inżynierii, technologii, nauk ścisłych i środowiskowych.  Baza ta indeksowana jest przez Google, Google Scholar i WorldWideScience.org.

Patronat i stała współpraca