Wydawca „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” Agenda Wydawnicza SIMP

www.bnid.pl      wydawnictwo@ptbnidt.pl       ISSN: 2451-4462      ISSN(online): 2543-7755

Nondestructive Testing and Diagnostics

 

Wskazówki dla recenzentów

 

  • Recenzję należy przygotować na załączonej formatce

  • Redakcja uprzejmie prosi o  terminowe przesyłanie recenzji

  •  

Badania Nieniszczące

i Diagnostyka