20 lis

Witamy

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że władze Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) postanowiły rozpocząć wydawanie czasopisma naukowo-technicznego pt. “Badania Nieniszczące i Diagnostyka” PLISSN 2451-4462.

Czasopismo zawierać będzie materiały w języku polskim oraz angielskim i będzie dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  będą publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

  • metodologii badań,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zamieszczania materiałów promocyjnych w nowopowstałym czasopiśmie, którego pierwszy numer ukazał się w październiku br. Jego promocja odbyła się w czasie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w dniach 18 – 20 października 2016 roku w Kołobrzegu.