18 Paź

Prawdziwy postęp w inspekcji spoin wzdłużnych wykonanych w pozycji PA na rurach

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr

Badania metodą Phased Array elementów zakrzywionych stanowią techniczne wyzwanie. Ocena wzdłużnych połączeń spawanych rur o małych średnicach oraz o dużych grubościach ścianki jest trudna do zrealizowania za pomocą aktualnie popularnych narzędzi, ponieważ są one dedykowane głównie do powierzchni płaskich. To często prowadzi do błędnej oceny lokalizacji i rozmiaru wad. Ponadto w tych warunkach prawidłowa interpretacja S-skanów jest bardzo trudna. Próby brania pod uwagę korekty efektu odbicia od wypukłej powierzchni nie są zazwyczaj skuteczne i trudne do stosowania przez operatorów. Typowe narzędzia pozwalające nakładanie na ekran szkicu przekroju złącza są zupełnie niepraktyczne.
Ten artykuł przedstawia zupełnie nowe podejście do badania szwów na rurach lub bardziej ogólnie na elementach zakrzywionych. Ta nowa metoda zmienia wszystkie aspekty tradycyjnego wdrożenia. Począwszy od ogniskowania wiązki, które pozwala inspektorowi definiować szczególne punkty w obszarach istotnych ze względu na cel badania. W dalszej kolejności pokazuje plan skanowania w 3D wraz z rzeczywistymi i chwilowymi wskazaniami (live data) w celu interpretacji i identyfikacji wad. Generowane są również obrazy A-skan, które umożliwiają ocenę i dokładne pomiary. Trzeba podkreślić, że końcowy wynik inspekcji zależy od prawidłowego skalowania i dlatego ten problem jest zauważony i realizowany również przez oprogramowanie aparatu.

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA