18 Paź

Rozwój technologii badań nieniszczących w Chinach

Qiang Tianpeng

Przedstawiono koncepcję trzech obszarów rozwoju technologii NDT w Chinach. Omówiono strukturę i liczebność personelu zatrudnionego w sektorze NDT oraz proces certyfikacji, akredytacji i standaryzacji w Chinach. Zakres stosowania technologii i wdrażania nowych rozwiązań NDT zaprezentowano na przykładzie procedur kontroli bieżącego stanu urządzeń ciśnieniowych i implementacji metody TOFD. W artykule przedstawiono także bieżący stan sektora produkcji i utrzymania oprzyrządowania NDT w Chinach, odnosząc się w tym do kategorii i właściwości wytwarzanych produktów, liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i polityki przemysłowej. Na koniec odniesiono się do sektora badawczo-rozwojowego. Przedstawiono uniwersytety i instytuty naukowo-badawcze w Chinach, które prowadzą edukację i badania NDT. Omówiono obszary badawcze i specjalności akademickie liderów tworzących jednostki badawcze oraz koncepcję zaawansowanych rozwiązań NDT przyjmowaną przez chińskich uczonych. Ponadto przedstawiono obecny stan standardów badań nieniszczących, system zarządzania standaryzacją i liczbę norm NDT.

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China