18 październik

Wykorzystanie technik zanurzeniowych UT dla optymalizacji akwizycji danych

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba

Określenie stanu dużych stalowych elementów takich jak zbiorniki magazynowe, rurociągi oraz zbiorniki ciśnieniowe to złożone zadanie. Firma Silverwing UK LTD opracowała system inspekcji oparty na technice zanurzeniowej UT (badania ultradźwiękowe), który umożliwia akwizycję, zarządzanie danymi oraz generowanie raportów nawet dla bardzo dużych ilości danych, od gigabajtów do nawet terabajtów, otrzymanych podczas badania jednej instalacji. W artykule dokonano oceny wydajności inspekcji na etapie akwizycji danych oraz przedstawiono przykłady przetwarzania różnych ilości danych oraz sposoby optymalizacji procesu inspekcji, na czym zyskają zarówno firmy przeprowadzające inspekcję, inżynierowie odpowiedzialni za stan techniczny oraz właściciele elementów poddawanych inspekcji.

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

18 październik

Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Marek Śliwowski

W referacie rozważono, w ramach studium przypadku, zadanie ultradźwiękowego badania doczołowych austenitycznych złączy spawanych na zbiornikach ciekłego gazu terminalu LNG, w zakresie średnic do DN 60 m oraz zakresie grubości 10 ÷ 40 mm.
Przedstawiono podstawowe problemy występujące przy ultradźwiękowym badaniu austenitycznych złączy spawanych o dużej grubości ziaren w spoinach. W ramach studium przypadku prześledzono dobór techniki badania – w oparciu o dostępną wiedzę, istniejące dokumenty normatywne i badania na reprezentatywnych próbkach złączy.
Zaprezentowano plan badania obwodowych złączy spawanych zbiorników austenitycznych z wykorzystaniem konwencjonalnego ultradźwiękowego systemu badawczego, opartego na technice wielogłowicowej. Omówiony został sposób nastawiania zakresu pomiarowego i czułości badania na reprezentatywnej próbce odniesienia w postaci spoiny austenitycznej z reflektorami referencyjnymi przewidzianymi dla każdej strefy przeszukiwania.
Przedstawiono również alternatywne nowoczesne rozwiązanie skanera z dwoma głowicami ultradźwiękowymi z podwójną matrycą phase-array typu PA DMA-TRL, współpracującymi z aparaturą sterującą lokalizacją i akwizycją wyników badania. Omówione zostały zalety nowoczesnej techniki badawczej.
Prezentowane studium przypadku jest przykładem sformułowania założeń do przygotowania procedury badania obiektu dla technicznie ważnego i odpowiedzialnego zadania badawczego – ocena zgodności z wymaganiami złączy austenitycznych w zbiornikach magazynowych ciekłego gazu LNG.

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG