18 paź

Prawdopodobieństwo detekcji – podejście do łączenia probabilistycznej mechaniki pękania z NDT – gdzie jesteśmy ?

Gerd Dobmann

Praca ta przedstawia szczegółową dyskusję na temat różnych aspektów problematyki jednoczesnego wykorzystania metodyki opartej na mechanice pękania i technologii badań nieniszczących (NDT) do przeprowadzania oceny i predykcji uszkodzenia komponentów. W konsekwencji, przedstawiono oprogramowanie narzędziowe odnoszące się do koncepcji prawdopodobieństwa wykrycia (Probability of Detection– Probability of Sizing), które pozwalają na połączenie obu metodologii (mechaniki pękania i NDT) i działanie w ramach wspólnego podejścia. Praca przedstawia implementację w ramach oprogramowania podejścia, które umożliwia modelowanie i szczegółową symulację rzeczywistych sytuacji, przy uwzględnianiu wielu właściwości różnych materiałów używanych w praktyce.

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?