18 paź

Numer 1-2/2016

W sieci pojawił się pierwszy numer czasopisma w wersji elektronicznej.
Można go pobrać stąd.

BNID 1-2 okładka

Artykuły recenzowane

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015