18 paź

Wstępując do świata badań nieniszczących – rola ICNDT w zmieniającym się świecie

Mike Farley

ICNDT i jej Oddziały tworzą unikalną sieć wielostronnej współpracy między Towarzystwami Badań Nieniszczących (BN), oddaną rozwojowi nauki i praktyki NDT dla dobra światowej społeczności. Wraz z tym jak badania nieniszczące i przemysł, który im służy, stają się bardziej globalne, znaczenie międzynarodowej współpracy wzrasta, a ICNDT i jej Oddziały stają się ważniejsze. Poszczególne narodowe Towarzystwa Badań Nieniszczących odgrywają istotną rolę i działając wspólnie mają znacząco większy wpływ, niż gdyby działały indywidualnie.

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world