Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny:
dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT

Z-ca Redaktora Naczelnego ds. Naukowych:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Z-cy Redaktora Naczelnego:

dr inż. Adam Sajek
dr inż. Ryszard Pakos