Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Z-cy Redaktora Naczelnego:
dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
dr inż. Ryszard Pakos

Sekretarz Naukowy:
dr inż. Grzegorz Psuj

Redaktor Językowy:
dr Marcin Żytkowiak

Redaktor Statystyczny:
dr inż. Sławomir Krajewski

Redaktor Wydawniczy:
dr inż. Adam Sajek