Prenumerata

Wydania czasopisma dostępne w prenumeracie

  • 1–2/2017 (kwiecień)
  • 3/2017 (wrzesień/październik)
  • 4/2017 (grudzień)

Prenumerata indywidualna i instytucjonalna

kontakt: prenumerata@bnid.pl