Oferta

Ogłoszenia i artykuły promocyjne w kwartalniku “Badania Nieniszczące i Diagnostyka” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą reklamy. Zamieszczamy kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o korporacyjnych imprezach naukowo-technicznych.

Poniżej prezentujemy cennik ogłoszeń.

Cennik ogłoszeń

Ogłoszenia i artykuły promocyjne czarno-białe wewnątrz numer

 • Strona A4 900 zł
 • 1/2 strony A4 650 zł
 • 1/3 strony A4 550 zł
 • 1/4 strony A4 400 zł
 • Dopłata za dodatkowy kolor 25%

Ogłoszenia i artykuły promocyjne barwne wewnątrz numeru

 • Strona A4 1650 zł
 • 1/2 strony A4 950 zł
 • 1/4 strony A4 700 zł

Ogłoszenia barwne na okładkach

 • I i IV strona okładki 2300 zł
 • II i III strona okładki 1900 zł

Luźne wkładki

 • 1 kartka 750 zł

Informacje techniczne

 • Format po obcięciu: 210 x 297 mm , spady 3 mm
 • Raster: 150 linii/cm2 – kolor; 120÷150 linii/cm2
 • Rozdzielczość: 2540 dpi – kolor; 1200÷2540 dpi – cz.-b.

Istnieje możliwość negocjowania cen z Redakcją, szczególnie w przypadku ogłoszeń wielokrotnych

DO PODANYCH CEN DOLICZA SIĘ 23% PODATKU VAT

Płatników podatku VAT prosimy o podawanie w zleceniach nr NIP oraz przekazywanie upoważnień do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Pliki do pobrania

 formularz zamówienia reklamy