Kontakt

Wydawca „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” Agenda Wydawnicza SIMP

Redakcja “Badania Nieniszczące i Diagnostyka”
ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin
www: http://www.bnid.pl
e-mail: wydawnictwo@ptbnidt.pl
ISSN: 2451-4462, ISSN(online): 2543-7755