Wydanie 3/2019

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Małgorzata Banach, Ewa Krawczyk, Krzysztof Schabowicz, Adam Sterniuk
Komputerowa analiza wyników otrzymanych z tomografu ultradźwiękowego

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz, Zbigniew Jurasz, Piotr Michałek, Agnieszka Piczak, Janusz Juraszek
Wpływ badań starzeniowych na płyty włóknisto-cementowe oceniany metodami nieniszczącymi

Ewa Krawczyk, Krzysztof Schabowicz, Adam Sterniuk
Przykłady zastosowania metody tomografii ultradźwiękowej w badaniach wtrąceń w elementach betonowych

Leonard Runkiewicz
Stosowanie metod nieniszczących przy remontach, modernizacjach i wzmocnieniach obiektów budowlanych

Isman Khazi, Andras Kovacs, Vaibhav Kumar, Pranav Dhumal, Ulrich Mescheder
Microfabricated 2D planar eddy-current microcoils for the non-destructive testing of grinding burn marks

Łukasz Sarniak, Maciej Szwed, Aleksandra Krawczyk, Mateusz Andraczke, Andrzej Zagórski
Wdrożenie technologii zautomatyzowanej kontroli jakości pierścieni i obręczy, przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego, metodą ultradźwiękową

Bogdan Zając, Grzegorz Olszewski, Natalia Piotrowska
Ocena szerokości szczeliny dylatacyjnej w blokach grafitowych reaktora Maria