Wydanie 4/2018

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Noritaka Yusa, Takuma Tomizawa, Haicheng Song, Hidetoshi Hashizume
Prawdopodobieństwo analizy detekcji dla danych prądów wirowych w wykrywaniu korozji

Przemysław Łopato, Michał Herbko
Monitorowanie naprężeń w elementach konstrukcyjnych za pomocą czujnika mikropaskowego

Dominik Kukla, Andrzej Zagórski, Piotr Wonsewicz
Analiza sygnałów prądowirowych od niestandardowych defektów w stalowych rurkach austenitycznych wymienników ciepła

Zbigniew Strumiński, Dariusz Ulbrich, Jakub Kowalczyk, Daria Stępak
Ultradźwiękowa ocena połączeń zgrzewanych punktowo

Wojciech Szymański
Pomiar naprężeń własnych w osiach kolejowych metodą rentgenowską wg PN-EN 13261+A1 2011

Adam Kondej, Artur Szczepański
Zminiaturyzowane urządzenie do badań nieniszczących metodą prądów wirowych wykorzystujące pomiar amplitudowo-częstotliwościowy

Maciej Roskosz, Krzysztof Fryczowski, Jerzy Kwaśniewski, Jakub Janisz
Identyfikacja stopnia deformacji plastycznej stali X2CrNi18-9 na podstawie zmian parametrów polowego efektu Barkhausena

Paweł Mazurek, Maciej Roskosz, Jerzy Kwaśniewski
Diagnostyka lin nośnych dźwigu osobowego na podstawie obserwacji zmian magnetycznego pola rozproszenia

Igor Lyasota, Łukasz Sarniak, Piotr Kustra
Emisja akustyczna w zastosowaniu do oceny stanu materiału urządzeń ciśnieniowych poddanych długotrwałej eksploatacji w instalacjach przemysłu rafineryjnego

Mateusz Szymków, Krzysztof Schabowicz¸ Tomasz Gorzelańczyk
Nieniszcząca ocena wpływu wysokiej temperatury na destrukcję struktury płyty włóknisto-cementowej

Marek K. Lipnicki, Krzysztof Mroczek, Rafał Obłąkowski
Badania ultradźwiękowe PA osiowych wrębów wału i stopek łopatek stopni L-0 wirników NP turbin parowych dużej mocy – B+R i walidacja

Dariusz Ulbrich, Daria Stępak, Jakub Kowalczyk, Zbigniew Strumiński
Ultradźwiękowa ocena przyczepności powłoki szpachlówkowej do blachy karoseryjnej

Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Daria Stępak, Zbigniew Strumiński
Badania ultradźwiękowe połączeń adhezyjnych stosowanych w motoryzacji

Ryszard Mańczak
Zmiany prędkości fali ultradźwiękowej w obszarze strefy złącza spawanego

Andrzej Dreas, Radosław Gordon
Wpływ napięcia zasilania tranzystora IGBT na otrzymany sygnał emisji akustycznej

Katarzyna Gawdzińska, Piotr Bielawski, Katarzyna Bryll, Ewelina Kostecka
Czynniki materiałowe oddziaływujące na jakość odlewów z kompozytów metalowo-ceramicznych

Grzegorz Psuj, Michał Maciusowicz
Wykorzystanie zależnej od czasu widmowej reprezentacji sygnału szumu Barkhausena na potrzeby nieniszczącej oceny elementów stalowych

Bogdan Zając
Badania elementów techniki Jądrowej na podstawie wizualnej oceny uszkodzeń pochwy elementu paliwowego

Piotr Synaszko, Bogdan Zając
Wykrywanie pęknięć w połączeniach nitowanych elementów lotniczych z wykorzystaniem technologii EC Array

Jie Fu, Lenka Dojcanova, Jizeng Ma
Światowe narzędzie do optymalizacji ochrony przed promieniowaniem na stanowisku pracy w radiografii przemysłowej