Wydanie 1/2018

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Igor Solodov, Damien Ségur and Marc Kreutzbruck
Recognition of bonding contamination in CFRP composite
laminates by measurements of local vibration nonlinearity

Jerzy Nowacki, Norbert Sieczkiewicz
Postępy w ocenie NDT jakości kompozytów polimerowych
w warunkach produkcyjnych

Paweł Irek, Jacek Słania, Leszek Grolik
Czas wywoływania w badaniach szczelności
metodą penetracyjną w aluminium i jego stopach

Łukasz Rawicki, Piotr Machała, Patryk Uchroński, Jacek Słania,
Karol Kaczmarek
Badania automatyczne i systemy badawcze wykorzystywane w badaniach ultradźwiękowych osi kolejowych

Olexiy Balitskii, Waleriy Kolesnikow, Anatoliy Owsyannikow,
Sergiy Lizunow, Jacek Eliasz
Data science approaches to diagnostics of metal stress-strain
state using semiconductor sensor suitablefor system design