Wydanie 3/2018

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Jerzy Nowacki, Norbert Sieczkiewicz, Michał Nocoń
Pomiar odkształceń spawalniczych metodami skanowania 3D

Kilian Tschöke, Tobias Gaul, Thomas Klesse, Uwe Lieske, Friedrich von Dungern, Julia Guerrero-Santafe, Hannelore Wessel-Segebade
Opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego dla komponentów CFRP w przemyśle motoryzacyjnym

Piotr Bielawski
Potencjał eksploatacyjny połączeń wciskowych maszyn okrętowych

Piotr Bielawski
Pneumatyczny sensor szczelności komory roboczej silnika spalinowego

Leonard Runkiewicz
Historia metod nieniszczących stosowanych w budownictwie polskim

Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski
Ocena techniczna obiektów budowlanych z wykorzystaniem metod nieniszczących i seminieniszczących

Mickael Messaoudi, Bruno Pouet
Niedawne odkrycie w całkowicie optycznej ultradźwiękowej inspekcji fal poprzecznych

Magdalena Rucka
Badania nieniszczące i monitoring elementów konstrukcji budowlanych w warunkach laboratoryjnych

P. Rioux, F. Lachance, D. Giguère, J. Turcotte
Nowe techniki obrazowania dla charakteryzacji wad w badaniach Phased Array

Krzysztof Schabowicz
Najnowsze metody nieniszczące wykorzystywane w badaniach w budownictwie

Bogusław Ładecki, Łukasz Knysak
Badania nieniszczące połączeń lutowanych rur cienkościennych ze stali nieferromagnetycznych

Marek Śliwowski
Zwiększanie wiarygodności badania złączy spawanych rurociągów dla cyfrowych technik radiograficznych oraz ultradźwiękowych

Aleksandra Mazurek
Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w diagnostyce technicznej obiektów budowlanych metodami nieniszczącymi

Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak, Beata Witek, Jakub Rozbicki, Tomasz Steifer
Demonstrator przenośnego systemu
Phased-Array z funkcją Full-Matrix Capture

Marek Chalimoniuk, Artur Kułaszka
Możliwości zastosowania metody tomografii komputerowej (CT) w lotnictwie

Łukasz Drobiec
Badania nieniszczące wykorzystywane praktycznie na budowie

Radosław Jasiński
Wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie muru z autoklawizowanego betonu komórkowego metodą małoniszczącą

Jerzy Kozłowski, Martin Czysch, Jakub Kozłowski
Badania nieniszczące stosowane w procesie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych