Wojas M., Wpływ czynników ludzkich…

Tytuł

Wpływ czynników ludzkich na wiarygodność wyników badań nieniszczących

Autorzy

Marta Wojas

Streszczenie
Badania nieniszczące zalicza się zwykle do procesów specjalnych. Efekty procesów specjalnych zależą w bardzo dużym stopniu od kontroli ich przebiegu oraz umiejętności operatorów. Operatorzy zaś, jak ludzie, mają skłonności do popełniania błędów mających negatywny wpływ na wiarygodność NDT. Konieczna jest wiedza o rodzajach błędów popełnianych przez operatorów i ich przyczynach, która pozwoli na poprawę tej wiarygodności. Choć większość informacji, w tym źródła błędów, są łatwe do pozyskania, to jednak częstokroć są ignorowane przez środowisko NDT.
Wiedza na temat tzw. czynników ludzkich mających wpływ na wiarygodność wyników w NDT była budowana przez lata, a artykuł niniejszy stanowi zbiór informacji z tego zakresu na podstawie danych literaturowych i własnego doświadczenia.
Słowa kluczowe
wiarygodność, niepewność, kompetencje, czynnik ludzki
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 4, str. 34-37, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.015