Schabowicz K., Nieniszczące badania…

Tytuł

Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem mikroskopii optycznej stosowanej w metalografii

Autorzy

Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk, Rafał Budzisz, Maciej Roskosz, Janusz Juraszek

Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę mikroskopową z wykorzystaniem mikroskopii optycznej stosowanej w metalografii. Badaniom poddano 4 rodzaje płyt włóknisto-cementowych poddanych procesowi zamrażania-rozmrażania, podpalania palnikiem gazowym przez 15 minut, umieszczonej w komorze cieplnej w temperaturze 230°C przez 3 godziny, a także takiej, która nie została poddana obróbce termicznej ani działaniu wody. Otrzymano interesujące rezultaty badań, które pozwoliły zaobserwować zmiany zachodzące w mikrostrukturze badanych płyt pod wpływem wymienionych procesów.
Słowa kluczowe
badania nieniszczące, płyty włóknisto-cementowe, mikroskop metalograficzny
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 4, str. 17-21, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.012