Katowski T., Zastosowanie badań nieniszczących…

Tytuł

Zastosowanie badań nieniszczących w praktyce dozorowej

Autorzy

Tomasz Katkowski, Mateusz Bańka

Streszczenie
Stosowane w przemyśle badania nieniszczące wykorzystuje się do wykrywania nieciągłości w materiałach i elementach konstrukcyjnych, służących do budowy urządzeń technicznych oraz do określania ich stopnia degradacji. Na podstawie obowiązujących norm, badania te pozwalają zidentyfikować poziom jakości powyższych elementów, wspomagając praktykę dozorową w określeniu stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz ich aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże, o ile badania nieniszczące mogą stanowić efektywne rozszerzenie praktyki dozorowej i pomoc w ocenie stanu urządzeń, nie są jednak w stanie zastąpić praktyki dozorowej.
Celem niniejszego referatu jest identyfikacja ograniczeń oraz trudności w wykorzystywaniu badań NDT do oceny stanu technicznego oraz poziomu bezpieczeństwa urządzeń objętych dozorem technicznym. Zostaną również zdefiniowane te obszary, w których trudno o alternatywę dla klasycznej inspekcji, opartej o rewizje wewnętrzne oraz próby ciśnieniowe.
Niniejszy referat przybliża metodykę wykonywania badań urządzeń przez inspektorów UDT w oparciu o metody badań NDT w celu podniesienia możliwości rzetelnej oceny stanu urządzeń technicznych. Przeanalizowane zostanie pojęcie przydatności badań nieniszczących w zależności od: rodzaju badanego obiektu, rozwiązań konstrukcyjnych, geometrycznych oraz materiałowych.
Słowa kluczowe
badania nieniszczące
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 4, str. 7-9, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.010