Jósko M., Zastosowanie metody PPM…

Tytuł

Zastosowanie metody PPM do oceny pary ciernej w układzie hamulcowym samochodu

Autorzy

Marian Jósko

Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania nieniszczącej metody Prescale Pressure Measurment (PPM) do oceny funkcjonowania i stanu pary ciernej klocek–tarcza w układzie hamulcowym pojazdu samochodowego. Przeprowadzono ogólną analizę potencjalnych możliwości metody w zastosowaniu do węzłów samochodu. Wykonano skalowanie folii na prasie hydraulicznej w celu ustalenia zabarwienia, odpowiadającego danemu naciskowi, w wybranym zakresie ciśnienia. Następnie zbadano rozkład nacisków między klockiem a tarczą i ustalono ich wartości, co dało pogląd na współpracę tych elementów. Pozwoliło także wyciągnąć wnioski, dotyczące funkcjonowania tych elementów tribologicznych pojazdu samochodowego oraz odnieść się do możliwości samej metody.
Słowa kluczowe
Metoda PPM, para cierna, układ hamulcowy
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 4, str. 22-27, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.013