Wydanie 4/2017

Numer zawierający materiały konferencji:

46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
(46. KKBN)

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Yuryi Yaremenko
Simple guide for the fluorescent suspensions pre-selection in MPI depends on ambient light conditions and surface roughness

Tomasz Katkowski, Mateusz Bańka
Zastosowanie badań nieniszczących w praktyce dozorowej

Roman Martyna, Maciej Martyna
Polska technologia badania lin stalowych najpoważniejszych urządzeń linowych na świecie

Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk, Rafał Budzisz, Maciej Roskosz, Janusz Juraszek
Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem mikroskopii optycznej stosowanej w metalografii

Marian Jósko
Zastosowanie metody PPM do oceny pary ciernej w układzie hamulcowym samochodu

Tomasz Katz
Sprawdzanie i weryfikacja defektoskopów ultradźwiękowych

Marta Wojas
Wpływ czynników ludzkich na wiarygodność wyników badań nieniszczących