Wojas G., Nowelizacja normy ISO/IEC…

Tytuł

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 w świetle aktualnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych

Autorzy

Grzegorz Wojas

Streszczenie
W artykule zostały zaprezentowane ogólne kierunki nowelizacji normy dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Przedstawiono aktualny status prac, ogólną analizę kierunków zmian, zakres nowelizacji i podjęto próbę dyskusji wpływu proponowanych rozwiązań na aktualnie stosowane systemy jakości i wymagania przy ocenie kompetencji laboratoriów uznanych.
Najważniejsze zmiany dotyczą podejścia do działań laboratoriów – badanie, wzorcowanie, pobieranie próbek. Podejście to ukierunkowano na działania procesowe, których wynik końcowy stanowi o jakości, a nie sposób wykonywania kolejnych czynności sam w sobie. Jednym z rezultatów zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu, kwestie decyzyjności oraz wiarygodności wyników badań.
Słowa kluczowe
kompetencje laboratoriów, jakość badań, nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC17025, laboratoria badawcze
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 32-35, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.007