Strois M., Korozja naprężeniowa…

Tytuł

Korozja naprężeniowa – kiedy głębokość wady ma znaczenie

Autorzy

Michael Sirois, Mathieu Bouchard, Angélique Raude, Radosław Boba

Streszczenie
Scharakteryzowano zjawisko korozji naprężeniowej pod kątem możliwości detekcji klasycznymi metodami NDT. Opisano metodę wiroprądową z zastosowaniem sondy macierzowej w kontekście wykrywania niezgodności spowodowanych korozją naprężeniową. Zaprezentowano system kompensacji zmiany odległości cewki od powierzchni oraz możliwości wymiarowania. Przedstawiono charakterystykę przykładowej głowicy oraz przedstawiono wyniki pomiaru na elemencie referencyjnym i rzeczywistym. Przedstawione wyniki wykazują wysoką skuteczność w wykrywaniu niezgodności powstałych w wyniku korozji naprężeniowej. Ostatecznie dokonano porównania wyników uzyskanych metodą prezentowaną oraz metodami magnetyczno-proszkową i ultradźwiękową.
Słowa kluczowe
korozja naprężeniowa, nieniszcząca ocena, metoda wiroprądowa, wiroprądowy przetwornik macierzowy
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 43-46, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.016