Schabowicz K., Nieniszczące badania struktury…

Tytuł

Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem tomografii komputerowej

Autorzy

Krzysztof Schabowicz, Marcin Matuszewski, Brigitte Nierösel, Dominik Schlößer

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę badań nieniszczących płyt włóknisto-cementowych metodę tomografii komputerowej. Badaniom poddano 5 rodzajów płyt włóknisto-cementowych: płyta wewnętrzna, elewacyjna, elewacyjna barwiona w masie, wewnętrzna barwiona w masie i wodoodporna. Otrzymano rezultaty badań pozwoliły zaobserwować mikrostrukturę badanych płyt i odnieś wyniki do badań metalograficznych, jak i do innych badań nieniszczących.
Słowa kluczowe
badania nieniszczące, płyty włóknisto-cementowe, tomografia komputerowa
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 3-5, 2017

DOI

> http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.001