Litwiniuk Ł., Wzorcowanie mierników nadfioletu…

Tytuł

Wzorcowanie mierników nadfioletu stosowanych w NDT

Autorzy

Łukasz Litwiniuk, Dorota Sobótko, Grzegorz Szajna, Joanna Szewczul

Streszczenie
W artykule omówiono opracowaną w Głównym Urzędzie Miar procedurę wzorcowania mierników UV-A stosowanych do kontrolowania lamp inspekcyjnych wykorzystywanych badaniach nieniszczących.
Przedstawiono problemy związane z różnymi rodzajami spotykanych na rynku promienników oraz metodykę pozwalającą na ujednolicone podejście do sprawdzania mierników o różnych charakterystykach czułości widmowej w obszarze UV-A.
Zaprezentowano przyjętą w GUM procedurę szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu i wskazano na czynniki wnoszące swój wkład do budżetu niepewności.
Słowa kluczowe
natężenie napromienienia, promieniowanie UV-A
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 15-19, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.004