Kondej A., Aparatura i możliwości…

Tytuł

Aparatura i możliwości badań nieniszczących metodą prądów wirowych w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej

Autorzy

Adam Kondej, Tomasz Babul, Sylwester Jończyk

Streszczenie
Artykuł opisuje podstawy metody prądów wirowych, aparaturę pomiarową oraz możliwości badań nieniszczących tą metodą w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (IMP). W pracy przedstawiono rozwój metody w IMP oraz przykładowe wyniki badań, zrealizowanych z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych produkcji IMP. Przeprowadzone prace badawcze potwierdzają skuteczność metody prądów wirowych do oceny stanu badanego materiału pod kątem m.in.: oceny twardości powierzchniowej, wykrywania niezgodności i wad materiałowych, wykrywania zmian strukturalnych, rozróżniania i sortowania materiałów, pomiarów grubości warstw i powłok.
Słowa kluczowe
badania nieniszczące, metoda prądów wirowych, Wirotest
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 38-42, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.008