Dobmann G., Development and qualification…

Tytuł

Development and qualification of the Eddy-Current testing techniques “EC” and “EC+” in combination with Leeb-Hardness-Measurements for detection and verification of hardness spots on heavy steel plates

Autorzy

Gerd Dobmann, Christoph König, Uwe Hofmann, Gerald Schneibel

Streszczenie
Twarde plamy są miejscami o zwiększonej twardości na powierzchni półproduktów lub produktów końcowych w produkcji stali. Przyczynami ich występowania są przemiany zachodzące w procesie odlewania lub walcowania. Ze względu na naturę stochastyczną, jedynie wiarygodna technika badań nieniszczących (NDT), stosowana w 100% badaniej powierzchni może wykryć zakażone obszary, z których weryfikowana jest indywidualna twardość w wyniku pomiaru twardości Leeb, zgodnie z odpowiednimi normami. Techniki NDT opracowane przez firmę DILLINGER i Rohmann, mające na celu wykrycie twardych plam, wynikają z zastosowania prądu wirowego (ang. Eddy Current), która w dwóch kolejno rozwiniętych wariantach została nazwana EC i EC+. W czasie gdy procedura EC wymaga śrutowania powierzchni, by usunąć zgorzelinę, w celu uniknięcia większego rozproszenia danych impedancji EC, procedura EC+ jest wykonywana bez śrutowania. Procedura jest rozwijana i dedykowana do systemu Programu Kontroli i Testów (IPT), który został zakwalifikowany, zgodnie z wytycznymi British Standards Institution PD CEN//TR 14748. Szczególny nacisk kładzie się na dyskusję na temat niezawodności.
Słowa kluczowe
NDT, zastosowania prądu wirowego, twarde plamy
Konferencja

46. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących (46. KKBN),
17-19 października 2017, Starachowice

Data publikacji online

14 grudnia 2017

Czasopismo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, vol. 2, nr 3, str. 24-31, 2017

DOI

http://dx.medra.org/10.26357/BNiD.2017.006