Wydanie 3/2017

Numer zawierający materiały konferencji:

46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
(46. KKBN)

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Krzysztof Schabowicz, Marcin Matuszewski, Brigitte Nierösel, Dominik Schlößer
Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem tomografii komputerowej

Wojciech Napadłek, Tomasz Durejko, Wojciech Chrzanowski, Piotr Garyga
Laserowe technologie 3D rewitalizacji łopat turbin parowych stopnia NP stosowanych w energetyce – problematyka technologiczna i diagnostyczna

Łukasz Sarniak, Rafał Molak, Barbara Romelczyk, Piotr Garyga, Zbigniew Pakieła, Andrzej Zagórski
Diagnostyka stanu technicznego wirników turbin parowych na podstawie badań małych próbek pobranych w sposób mało inwazyjny

Łukasz Litwiniuk, Dorota Sobótko, Grzegorz Szajna, Joanna Szewczul
Wzorcowanie mierników nadfioletu stosowanych w NDT

Anna Adamczak-Bugno, Tomasz Gorzelańczyk, Aleksandra Krampikowska, Mateusz Szymków
Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego

Gerd Dobmann, Christoph König, Uwe Hofmann, Gerald Schneibel
Development and qualification of the Eddy-Current testing techniques “EC” and “EC+” in combination with Leeb-Hardness-Measurements for detection and verification of hardness spots on heavy steel plates

Grzegorz Wojas
Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 w świetle aktualnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych

Adam Kondej, Tomasz Babul, Sylwester Jończyk
Aparatura i możliwości badań nieniszczących metodą prądów wirowych w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej

Michael Sirois, Mathieu Bouchard, Angélique Raude, Radosław Boba
Korozja naprężeniowa – kiedy głębokość wady ma znaczenie