01 Apr

Issue 1-2/2017

The issue available on subscription.

Here is full version of issue

Abstracts of reviewed papers

Yuriy Yaremenko, Ultraviolet irradiation hazard aspects and proactive ways of its impact reduction on personnel performing penetrant or magnetic particles testing

Uwe Ewert, Theobald Fuchs, Progress in Digital Industrial Radiology.  Part II: Computed tomography (CT)

Roman Gruca, Znaczenie kompetencji personelu NDT

Jim Costain, Neil R. Pearson, Matthew A. Boat, Radosław Boba, Możliwości współczesnych skanerów den zbiorników działających w oparciu o metodę strumienia rozproszenia pola magnetycznego

Tadeusz Morawski, Zapewnienie jakości spoin w konstrukcjach stalowych

Amadeusz Opas, Ryszard Pakos, Dobór liczby naświetlań w badaniach radiograficznych

Alexander Balitskii, Karol Franciszek Abramek, Małgorzata Mrozik, Tomasz Stoeck, Tomasz Osipowicz, Fuel injection influence at engine start-up moment on diagnostic parameter blow – by phenomenon

Alexander Balitskii, Ihor Ripey, Vasyl Garda, Jacek Eliasz, Application of technical diagnostic parameters for evaluation of serviceabilty forcible power plants high temperature pipelines

Sławomir Mackiewicz, Detektory promieniowania stosowane w cyfrowej radiografii bezpośredniej

20 Nov

Witamy

Witamy

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że władze Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) postanowiły rozpocząć wydawanie czasopisma naukowo-technicznego pt. “Badania Nieniszczące i Diagnostyka” PLISSN 2451-4462.

Czasopismo zawierać będzie materiały w języku polskim oraz angielskim i będzie dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  będą publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

  • metodologii badań,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zamieszczania materiałów promocyjnych w nowopowstałym czasopiśmie, którego pierwszy numer ukazał się w październiku br. Jego promocja odbyła się w czasie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w dniach 18 – 20 października 2016 roku w Kołobrzegu.

18 Oct

Issue 1-2/2016

The first issue of the magazine appeared in the network.
You can download an electronic version foom here.

BNID 1-2 okładka

Reviewed papers

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 Oct

Certification of NDT personnel – recommendations guidelines EA 4/15 G:2015

Marta Wojas

Non-destructive testing laboratory may be accredited or recognized according to the reference document – EN ISO / IEC 17025. Document EA-4/15 G:2015 is a guideline that specify how to implement the requirements of EN ISO / IEC 17025. According to EA-04/15 the competence of personnel performing NDT should meet the requirements of testing standards / customer specifications / regulations, if any are specified, regardless of the form of employment. If not, the staff should have a valid certificate issued by an accredited certification body in accordance with EN ISO 9712 or an equivalent, and be authorized by the employer to certain activities in the field of certificate held. Supervision and monitoring should be performed by a person level 3 in each of the NDT methods used in the laboratory, through internal or external comparative testing. It specifies the minimum responsibilities of the supervisor.
Annexes A to E identified guidance on calibration and / or checking the measuring and testing equipment taking into account the requirements of the testing standards or own laboratory or customer’s specifications.
Annex F applies to the contents of the test procedure, and Annex G is the guidelines for internal audit.

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 Oct

Non-destructive testing of fiber-cement boards using time domain terahertz spectroscopy

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz

The article proposes the use of NDT method utilizing electromagnetic waves with frequencies in the terahertz range for the inspection of fiber-cement boards. First, the most frequently appearing material defects in the plates, are presented. The measurements of defective and flawless plates were carried out using the terahertz method and the selected results are presented. The preliminary tests have confirmed the usefulness of the proposed method for testing fiber cement boards.

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

18 Oct

Thermography – Past, Present and Future

Terry Clausing

Infrared thermography is one of the fastest growing inspection techniques nowadays. This article provides an overview of the existing equipment solutions on the market of infrared thermography. It also presents the latest announcements of new products and points the path of future development of this technology.

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

18 Oct

Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Gerd Dobmann

The contribution presents the detail discussion on various problematic aspects of utilization of both fracture mechanics based methodology and NDT technology to conduct the assessment of failure of components. Consequently, it shows a software tool concerning Probability of Detection – Probability of Sizing Concept, which allow to bring both methodologies (Fracture Mechanics and NDT) together and to meet in a joint approach. The contribution introduces in the application of one software approach, which allows modeling and simulation of real scenarios in detail, based on a variety of properties of different relevant materials from practice.

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

18 Oct

Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Uwe Ewert

Similar to the success story of digital photography a major upheaval has been observed in digital industrial radiology. This paper is split into 3 parts:
Part 1: Film Replacement and Backscatter Imaging: Computed radiography with phosphor imaging plates substitutes film applications. Digital Detector Arrays enable an extraordinary increase of contrast sensitivity in comparison to film radiography. The increased sensitivity of digital detectors enables the efficient usage for dimensional measurements and functionality tests substituting manual maintenance. The digital measurement of wall thickness and corrosion status is state of the art in petrochemical industry. Photon counting and energy discriminating detectors are applied up to 300 kV and provide increased thickness dynamic and material discrimination by synchronously acquisition of images of the high and low energy part of the spectrum. X-ray back scatter techniques have been applied in safety and security relevant applications with single sided access of source and detector. First inspections of CFRP in aerospace industry were successfully conducted with newly designed back scatter cameras. Numeric modeling is used to design X-Ray optics and inspection scenarios as well as conducting RT training.
Part 2: Computed tomography (CT)
Part 3: Micro Radiography and Micro CT.

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

18 Oct

JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Mike Farley

ICNDT and its Regions provide a unique network for multilateral cooperation between NDT societies devoted to the development of the science and practice of NDT for the benefit of the public worldwide. As NDT, and the industries it serves, become more globalised, the need for international cooperation increases in priority and ICNDT and its Regions become more important. The individual member NDT Societies have vital roles to play and acting collectively have considerably more influence than if they act individually.

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

18 Oct

Assessment of residual life of ammonia reformers catalytic pipes by NDT test

Walenty Jasiński

The article presents the results of the stability of the microstructure and properties of catalytic cast pipes in steam reforming conditions. The growing prices of catalytic pipes have resulted in the attempts to prolong of the pipe work above 100,000 h stability. Increasing the time and temperature of operating causes coalescence and coagulation of secondary carbides reducing thus the creep resistance of the alloy. Currently there is no definite and commonly used method to assess the degree of degradation of the microstructure and properties of catalytic pipes. The destructive test methods of catalytic pipes are usually reduced to the assessment of the effects of metallographic creeping process, ie. relative volume and distribution of mikrovoids on the pipe wall section, as well as evaluating the mechanical properties of steel. These methods generally give a clear assessment but require disassembly for testing pipes and replace ment with new ones. The author developed the regression which show a significant dependence of mechanical properties (Rm A5, KCU 2) on the operating parameters of the reformer (PLM, σ) and hardness HB cast IN 519. The equations have been applied to assess the possibility of using non-destructive testing for the assessment of the degree of degradation of the catalyst steel pipe.

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT